Enthousiast over de woning? 

Na de bezichtiging kunt u het registratieformulier downloaden via onze website. Deze staat genoemd onder het object. 

Hieronder staat alle informatie over de stappen naar de sleutels van uw nieuwe woning. 

 1. Schrijf ons een e-mail met een leuke introductie over uzelf en uw eventuele huisgenoten. Gebruik hiervoor het e-mailadres: denhaag@rentastone.nl 
 2. Tevens ontvangen wij graag het registratieformulier volledig ingevuld retour. Voeg hierbij alle gevraagde documenten toe die op het registratieformulier staan vermeld. 
 3. Nadat wij uw documenten compleet hebben ontvangen, introduceren wij u bij de eigenaar van de huurwoning. De eigenaar bepaalt mede wie de nieuwe huurder wordt van zijn woning. Tevens wordt er een huurderscheck uitgevoerd via Huurcheck Nederland. 
 4. Zodra de keuze gemaakt is, bellen wij u direct op met de positieve uitslag. Als de woning aan u is toegewezen, ontvangt u dezelfde dag een optie overeenkomst via de e-mail. Deze dient u binnen 24 uur te ondertekenen en aan ons te retourneren, voorzien van uw handtekening. 
 5. Na ontvangst van de optie overeenkomst, mailen wij de huurovereenkomst inclusief alle andere documenten en een uitleg hoe u de eventuele Huisvestingsvergunning dient aan te vragen. Hierin staat ook de datum en tijd genoemd voor de sleuteloverdracht. 
 6. Met de volledig getekende huurovereenkomst kunt u de Huisvestingsvergunning aanvragen bij de gemeente Den Haag. Zodra u deze heeft ontvangen van de gemeente, ontvangen we hiervan graag een kopie. 
 7.  Op de dag van de sleuteloverdracht wordt er een check-in rapport opgesteld. 

Are you enthusiastic?

After the viewing you can download the registration form via our website. This form is mentioned under the object. Below you can find all the information about the steps to take towards the keys of your new home. 

 1. E-mail us a nice introduction of yourself and your roommates. Please use this e-mail: denhaag@rentastone.nl. 
 2. E-mail us the filled in registration form with all the requested documents that are listed on the form. 
 3. After receipt of your e-mail and documents, we will introduce you to the owner of the rental property. The owner will also decide who will be the next tenant of the home. We will perform an credit check on your application, via Huurcheck Nederland. 
 4. As soon as the decision is made, we will call you with the result. If the property has been assigned to you, you will receive the commitment agreement via e-mail. Please return this document fully signed within 24 hours. 
 5. After receipt of the signed commitment agreement, we will e-mail you the rental agreement with a date and time of the check-in and key transfer. 
 6. With the fully signed rental agreement you can apply for the Housing Permit from the muncipality of The Hague. As soon as you have received the Housing Permit, we would like to receive a copy. 
 7. On the date of the key transfer, we will set up an inspection report.