Lorem ipsum Huurvoorwaarden

Gemeenschappelijke duurzame huishouding (gezinnen en partners

Alleenverdiener:
uw bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) dient minimaal gelijk te zijn aan 3x de huurprijs inclusief servicekosten.

Tweeverdieners:
het tweede inkomen mag voor 75% meegenomen worden in de inkomensberekening.

Garantstellers
Indien men niet voldoet aan deze inkomenseis, kan men een garantsteller aanstellen. Een garantsteller kan worden aangewezen indien deze beschikt over voldoende inkomsten en financiële middelen om naast zijn/haar maandelijkse kosten ook de maandelijkse huurbetalingen te kunnen financieren van het gehuurde. 

Borgsom:
er wordt een borgsom van 3 maanden huur in rekening gebracht.

Woningdelers (*) / studenten:

Ieder dient minimaal 3 x de huurprijs bruto per maand aan inkomsten te ontvangen.

Garantstellers
Indien men niet voldoet aan deze inkomenseis, kan men een garantsteller aanstellen. Een garantsteller kan worden aangewezen indien deze beschikt over voldoende inkomsten en financiële middelen om naast zijn/haar maandelijkse kosten ook de maandelijkse huurbetalingen te kunnen financieren van het gehuurde. 

Borgsom:
er wordt een borgsom van 3 maanden huur in rekening gebracht.

Zelfstandig ondernemers

U dient een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te kunnen overleggen van de afgelopen 2 jaren. Tevens een prognose van een accountant voor het lopende jaar en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Garantstellers
Indien men niet voldoet aan deze inkomenseis, kan men een garantsteller aanstellen. Een garantsteller kan worden aangewezen indien deze beschikt over voldoende inkomsten en financiële middelen om naast zijn/haar maandelijkse kosten ook de maandelijkse huurbetalingen te kunnen financieren van het gehuurde. 

Borgsom:
er wordt een borgsom van 3 maanden huur in rekening gebracht.

Uitzendkrachten

U dient in het bezit te zijn van een fase C / fase 4 contract met de uitzendorganisatie voor wie u werkt.

Garantstellers
Indien men niet voldoet aan deze inkomenseis, kan men een garantsteller aanstellen. Een garantsteller kan worden aangewezen indien deze beschikt over voldoende inkomsten en financiële middelen om naast zijn/haar maandelijkse kosten ook de maandelijkse huurbetalingen te kunnen financieren van het gehuurde. 

Borgsom:
er wordt een borgsom van 3 maanden huur in rekening gebracht.

Huisvestingsvergunning

Bij diverse gemeenten is een Huisvestingsvergunning vereist. Wij vermelden bij elke woning of dit van toepassing is.

Recht om te weigeren

Rent a Stone behoudt zich het recht voor om kandidaten zonder opgave van redenen voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte wordt niet getolereerd en hiervan zal aangifte worden gedaan bij de politie wegens Artikel 225 van het Strafrecht.

(*) Woningdelers zijn samenwonenden zonder samenlevingscontract.