Huurvoorwaarden

Voor het huren bij Rent a Stone dient u te voldoen aan onderstaande voorwaarden:  

Gemeenschappelijke duurzame huishouding (gezinnen en partners):

Alleenverdiener:
Uw bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) dient minimaal gelijk te zijn aan 3 x de huurprijs inclusief servicekosten. Daarnaast telt uw type arbeidsovereenkomst ook mee in de beoordeling. 

Tweeverdieners:
Het tweede inkomen mag voor 75% meegenomen worden in de inkomensberekening.

Garantstellers:
Indien men niet voldoet aan deze inkomenseis, kan men een garantsteller aanstellen. Een garantsteller kan worden aangewezen indien deze beschikt over voldoende inkomsten en financiële middelen om naast zijn/haar maandelijkse kosten ook de maandelijkse huurbetalingen te kunnen financieren van het gehuurde. Deze tekenen een garantstellingsovereenkomst. De garantsteller dient meer dan 3 x de huur te verdienen. 

Borgsom:
Er wordt een borgsom van 2 maanden huur in rekening gebracht.

Woningdelers (*) / studenten:

Iedere woningdeler dient minimaal 3 x de huurprijs bruto per maand aan inkomsten te ontvangen. Bij de advertentie kan nog extra worden benoemd voor welke doelgroep de woning bedoeld is en voor hoe veel mensen het toegestaan is om te wonen. In veel gemeenten geldt een maximum van 2 woningdelers. Voor 3 woningdelers dien je in veel gevallen een aparte vergunning te hebben. 

Garantstellers:
Indien men niet voldoet aan deze inkomenseis, kan men een garantsteller aanstellen. Een garantsteller kan worden aangewezen indien deze beschikt over voldoende inkomsten en financiële middelen om naast zijn/haar maandelijkse kosten ook de maandelijkse huurbetalingen te kunnen financieren van het gehuurde. Deze tekenen een garantstellingsovereenkomst. De garantsteller dient meer dan 3 x de huur te verdienen. 

Borgsom: 
Er wordt een borgsom van 2 maanden huur in rekening gebracht.

Zelfstandig ondernemers:

U dient een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te kunnen overleggen van de afgelopen 2 jaren. Tevens een prognose van een accountant voor het lopende jaar en een uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Garantstellers:
Indien men niet voldoet aan deze inkomenseis, kan men een garantsteller aanstellen. Een garantsteller kan worden aangewezen indien deze beschikt over voldoende inkomsten en financiële middelen om naast zijn/haar maandelijkse kosten ook de maandelijkse huurbetalingen te kunnen financieren van het gehuurde. Deze tekenen een garantstellingsovereenkomst. De garantsteller dient meer dan 3 x de huur te verdienen.  

Borgsom
Er wordt een borgsom van 2 maanden huur in rekening gebracht.

Huisvestingsvergunning:

Bij diverse gemeenten is een Huisvestingsvergunning vereist. Wij vermelden bij elke woning of dit van toepassing is. U kunt pas een Huisvestingsvergunning aanvragen met een volledig getekende huurovereenkomst bij de desbetreffende gemeente. 

Recht om te weigeren:

Rent a Stone behoudt zich het recht voor om kandidaten zonder opgave van redenen voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte wordt niet getolereerd en hiervan zal aangifte worden gedaan bij de politie wegens Artikel 225 van het Strafrecht.

Negatieve Huurcheck

Rent a Stone checkt potentiele huurders via Huurcheck Nederland. Mocht hier een negatieve uitslag uitkomen, behoudt Rent a Stone zich het recht de potentiele huurder te weigeren. 

(*) Woningdelers zijn samenwonenden zonder samenlevingscontract.